Chúng tôi thuộc tổ Hoá -Sinh – Nhạc- Họa gồm bảy thành viên, trong đó bộ môn hoá 2 thành viên, môn sinh 2 thành viên, môn nhạc 2 thành viên và môn mỹ thuật 1 thành viên.
 
TT        Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành               Nơi ở
  1.  
Vương Văn Ngọc 1979 Hoá Quê Sơn-QN
  1.  
Lê Thị Lệ Thu 1969 Sinh Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Nguyễn Thị Dung 1976 Sinh Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Trương Thị Kim Liên 1978 Hoá Bình Minh-Thăng Bình-QN
  1.  
Lê Thị Thu Thuỷ 1983 Nhạc Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Võ Thị Thanh 1980 Nhạc Hà Lam- Thăng Bình-QN
  1.  
Trần Trọng Nguyên 1980 Mỹ thuật Bình Minh-Thăng Bình-QN

  Chúng tôi đến từ nhiều địa phương khác nhau,với nhiều độ tuổi khác nhau nhưng  cùng một điểm chung đó là tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh, luôn nổ lực phấn đấu để thưc hiên tốt vai trò của mình là giảng dạy, giáo duc thế hệ trẻ thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Trong quá trình giảng dạy từ năm học 1999-2000 đến nay, tổ chúng tôi đã lập được nhiều thành tích đáng kể như: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện môn thực hành thí nghiệm sinh học, học sinh giỏi hoá học lớp 9, giáo viên chủ nhiệm giỏi như cô Trương Thị Kim Liên, cô Nguyễn Thị Dung, chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền như Thầy Vương Văn Ngọc, cô Lê Thị Lệ Thu, cô Nguyễn Thị Dung.Tổng phụ trách năng động, nhiệt tình như cô Lê Thị Thu Thuỷ.
          Những thành viên trẻ tuổi ở tổ chúng tôi không những tích cực trong công tác giảng dạy mà còn tích cực, say mê trong các hoạt động như: Bóng chuyền, văn nghệ và các hoạt động xã hội khác. Hát hay múa dẻo như cô Võ Thị Thanh, cầu công bóng chuyền giỏi như thầy Trần Trọng Nguyên, cầu chuyền hay như cô Nguyễn Thị Dung.
Tổ chúng tôi nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến xuất sắc.
Năm này chúng tôi vạch ra kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá, chuyên đề, công tác chủ nhiệm, công tác gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội….nhằm duy trì những thành tích đã đạt được và còn phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn.
Chúng tôi muốn được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nên chúng tôi rất muốn được giao lưu với các bạn nhất là các bạn đồng nghiệp.