UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường năm học 2017-2018 vào ngày 28/8/2017; Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 vào ngày 05/9/2017 và Bế giảng năm học vào ngày 31/5/2018.
 

Quyết định cũng quy định cụ thể khung thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Đối với cấp mầm non, tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 13/01/2018 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/5/2018 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

-  Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông): Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 13/01/2018; Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 31/5/2018 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác). 

- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông): Có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần), cụ thể: Học kỳ I: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 06/01/2018 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác); Học kỳ II: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 19/5/2018 (trong đó có 16 tuần thực học, thời  gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Trước ngày 31/5/2018: xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: từ ngày 05 - 09/6/2018. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước ngày 10/7/2018: tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2018 – 2019. Các ngày nghỉ lễ, tết: thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng. 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và  Đào tạo có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong những trường hợp đặc biệt; được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại; bố trí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định của Nhà nước./.