Trường THCS Phan Đình Phùng - Bình Minh - Thăng Bình - Quảng Nam

Kính chào quý khách ghé thăm Cổng thông tin điện tử Trường THCS Phan Đình Phùng Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với THCS Phan Đình Phùng

thcsphanbinhphung.edu.vn

Tài liệu trường học kết nối

Tác giả: Nguyễn Đông Đàng - Đã xem: 893 - Đã tải về: 106

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại-chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông-nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi bản chất của lao động, biến đổi tổ chức sản xuất và quá trình sản xuất. Những thay đổi này đang làm thay đổi xã hội, làm thay đổi cả lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và điều kiện làm việc của người lao động. Trên quy mô thế giới, công nghệ thông tin và viễn thông đang đưa đến một cuộc cách mạng công nghiệp mới, và ngay từ bây giờ nó cũng có tầm quan trọng và tính triệt để như các cuộc cách mạng trước đây. Đối với nước ta, công nghệ thông tin là một lĩnh vực công nghệ có vai trò là cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển công nghệ thông tin là một hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2013 - 2014

Tác giả: Nguyễn Đông Đàng - Đã xem: 698 - Đã tải về: 327

Học sinh xem kết quả học tập tại đây