Trường THCS Phan Đình Phùng - Bình Minh - Thăng Bình - Quảng Nam

Kính chào quý khách ghé thăm Cổng thông tin điện tử Trường THCS Phan Đình Phùng Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với THCS Phan Đình Phùng

thcsphanbinhphung.edu.vn

Tên / Số / ký hiệu : 11/KH-PDP
Về việc / trích yếu

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 như sau:

Ngày ban hành 19/09/2013
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban THCS
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng giáo dục
Tải về máy Đã xem : 555 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
  PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
  
     Số :  11 /KH-PĐP                                                Bình Minh, ngày 20  tháng 9 năm 2013
      
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2013 – 2014
 
         
          Căn cứ vào Chỉ thị số 3004/CT- BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học  2013– 2014 ”;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT – UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014;
          Căn cứ  Công văn của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2013 – 2014;
          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 như sau: