LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2014
Công tác trọng tâm: - Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ( 01/5), Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5) và Sinh nhật Bác Hồ ( 19/5); - Hoàn thành chương trình dạy học, tổ chức kiểm tra học kỳ II; - Hoàn thành xét TNTHCS năm học 2013 – 2014; - Hoàn thành công tác tổng kết năm học; đánh giá xếp loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014; - Phân công trực hè, bàn giao học sinh về địa phương.
Thời gian Nội dung công tác Thực hiện
01/5 Nghỉ lễ Quốc tế Lao động CB- GV
02 -8/5 Kiểm tra học kỳ II theo lịch CB- GV
5/5 - Họp HĐSP ( 8h00)
- Hạn chót nhập điểm lớp 9 vào máy tính
CB- GV – NV
GV
8/5 Nhận Quyết định thành lập Hội đồng xét TN THCS Văn thư
10/5 Kiểm tra hồ sơ, học bạ học sinh lớp 9 GVCN 9
12/5 - Tham gia Hội thi “ Âm vang Điện Biên”
- Tổng kết tổ chuyên môn, bình bầu các danh hiệu thi đua  ( 13h30) (dạy TKB thứ 5)
TPT - HS
Tổ chuyên môn
12- 23/5 Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lí Giáo dục CB- GV – NV
13/5 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp THCS ( 7h30) CB- TPT- GV – TT
( theo QĐ)
15/5 - Sinh hoạt kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP HCM
 ( 7h00) ( dạy TKB thứ hai)
- Hạn chót các tổ trưởng nộp hồ sơ tổng kết của tổ và các hồ sơ liên quan cho trường
- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối  6-7-8
CB- GV – NV
 
Các tổ trưởng
 
Đ/c Đông - Giáo viên
16/5 Họp Hội đồng thi đua–Khen thưởng nhà trường ( 7h30) HĐ thi đua
16 – 17/5 Nhận Quyết định công nhận TNTHCS
In và cấp giấy chứng nhận TNTHCS
Văn thư
Đ/c  Đông - VT
17/5 Họp Cha mẹ học sinh toàn trường cuối năm học (7g30) CB- GVCN – NV
19 – 20/5 Tập huấn phần mềm PCGD tại Phòng GD- ĐT
 
Đ/c Dưỡng - Bách -Đàng
21/5 Nộp báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014
Copy dữ liệu Emis về Phòng GD - ĐT
 
Văn thư
 
24/5 Các tổ chuyên môn, bộ phận gửi báo cáo công tác tháng 5 cho trường Các tổ trưởng
26/5 Họp Chi bộ ( 8h00) Đảng viên
27/5 Lễ tổng kết năm học 2013 – 2014
Bàn giao học sinh về địa phương
CB – GV – NV
HS
29/5 Hội nghị tổng kết năm học 2013 -2014 CB- GV – NV
30/5 Trực báo Hiệu trưởng Hiệu trưởng