Trường THCS Phan Đình Phùng - Bình Minh - Thăng Bình - Quảng Nam

Kính chào quý khách ghé thăm Cổng thông tin điện tử Trường THCS Phan Đình Phùng Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với THCS Phan Đình Phùng

thcsphanbinhphung.edu.vn

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

Sự ăn mòn kim loại là
Chọn đáp án Đáp án 
Chọn A sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.
Chọn B sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
Chọn C sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.
Chọn D sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng?
Chọn đáp án Đáp án 
Chọn A vật lí
Chọn B hoá học.
Chọn C không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí.
Chọn D vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học.