TỔ BAN CHUYÊN MÔN

  10-07-2020 15:35

Tổ Toán - Lí - Tin là một trong 5 tổ chuyên môn của trường THCS Phan Đình Phùng. Tổ có 10 thành viên, trong đó có 1 phó hiệu trưởng, 4 giáo viên toán, 2 giáo viên vật lí, 2 giáo viên dạy tin học và 1 giáo viên công nghệ.
          Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác  giảng dạy môn toán, lí, tin học và môn Công nghệ. Qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, chất lượng đội ngũ giáo viên tổ Toán-Lí-Tin không ngừng được củng cố và nâng cao. Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường tổ Toán - Lí - Tin đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều năm liền tổ danh hiệu tổ lao động tiên tiến, đặc biệt trong  năm học 2012- 2013  đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tổ  Toán- Lí - Tin là một tập thể đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện  kỷ cương nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thưòng  xuyên nghiên  cứu và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thành tích nổi bật của tổ là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Hằng năm 100% số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có từ 2-4 giáo viên đạt danh hiệu  “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.
          Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc được quan tâm đặc biệt. Nhiều giáo viên trong tổ đã tích cực nghiên cứu, sọan giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong những năm qua, tổ đã bồi dưỡng học sinh đạt giải  tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Ngoài công việc đứng lớp, các thành viên của tổ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể giáo viên tổ Toán – Lí - Tin đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ Toán – Lí - Tin còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể tổ chức.
 Trong thời gian tới,  phát huy những thành tích đã đạt được tổ Toán – Lí - Tin quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ  mới.

 

Danh sách tổ Toán- Lí- Tin năm học 2018-2019
 
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Môn dạy
2 Đoàn Vĩnh Phúc TTCM ĐHSP
4 Trịnh Thị Thủy TPCM, TTCĐ ĐHSP Toán
5 Nguyễn Văn Thái   ĐHSP Toán
6 Nguyễn Thị Thơ   CĐSP Toán
7 Phan Thị Thao   ĐHSP
8 Hồ Thị Lệ Thôi   ĐHSP Tin
9 Trương Thị Hoài Tịnh   ĐHSP Tin
10 Nguyễn Đông Đàng   ĐHSP Công nghệ
 
  10-07-2020 15:33

Năm học 2000-2001, nhóm Ngữ Văn được tách ra từ tổ xã hội và trở thành một tổ độc lập với 5 thành viên và được phân công giảng dạy ở bộ môn Ngữ Văn. Đến năm học 2004-2005, nhóm Anh Văn được sáp nhập và tạo thành tổ ghép Ngữ Văn- Anh Văn, nâng tổng số giáo viên của tổ lên 8. Qua nhiều năm học với những biến động về nhân sự, đến nay tổ Ngữ Văn- Anh Văn vẫn duy trì số lượng 8 với 1 hiệu trưởng và 7 giáo viên trực tiếp giảng dạy gồm 4 giáo viên bộ môn Ngữ Văn và 3 giáo viên bộ môn Anh Văn. Với một đội ngũ giáo viên  trẻ, năng động, nhiệt tình và đặc biệt  là trên chuẩn đến 87,5%, tập thể tổ Ngữ Văn- Anh Văn đã có nhiều phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và đạt  nhiều thành tích rất đáng khích lệ: Là tổ đi đầu trong trường về công tác mũi nhọn, nhiều năm liền tổ đã duy trì được chất lượng HSG lớp 9 cấp huyện, năm học 2012-2013, tổ đã đạt được ba giải cấp huyện ở bộ môn Ngữ Văn và 1 giải ở bộ môn Anh Văn. Danh hiệu tổ lao động tiên tiến và tiến tiến xuất sắc được tổ duy trì hằng năm. Bên cạnh đó việc tham gia các phong trào: hội thi GVG, làm ĐDDH, viết và áp dụng SKKN, viết chuyên đề, tổ chức ngoại khóa cũng được các giáo viên của tổ chú trọng và hưởng ứng nhiệt tình. Tổ đã đề ra kế hoạch và thực hiện đảm bảo về các danh hiệu thi đua hằng năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu LĐTT và 2-3 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐCS.
      Với lòng yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc, các giáo viên của tổ đã tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy và tìm tòi nghiên cứu để tự nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ đổi mới và đồng thời cũng để thể hiện rõ phương châm của tổ: thông qua những tiết học, cái mà học sinh tiếp thu được không chỉ là những kiến thức khoa học mà còn là bài học làm người, những nét văn hóa ửng xử, những kĩ năng sống để giúp học sinh hòa nhập tốt hơn với cuộc sống cộng đồng.
      Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà các giáo viên của tổ còn thực hiện đảm bảo các HĐNGLL: Các giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm đã làm tốt nhiện vụ của mình. Năm học 2012- 2013 tổ đã có 2 giáo viên đạt danh hiệu GVCN xuất sắc. Ngoài ra, các giáo viên của tổ còn thực hiện đảm bảo các cuộc vận động như: Cuộc vận động 2 không, phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chỉ thị 3 của Bộ chính trị “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
       Trong suốt chặng đường 13 năm, kể từ ngày được thành lập tổ Ngữ Văn- Anh Văn đã không ngừng đổi mới đi lên để tự khẳng định mình. Dẫu những kết quả đạt được của tổ trong chặng đường vừa qua còn khá khiêm tốn, song với lòng quyết tâm và sự đồng thuận thống nhất của tập thể giáo viên, tổ Ngữ Văn- Anh Văn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học để góp phần khẳng đỉnh vị thế của trường THCS Phan Đình Phùng trên địa bàn toàn huyện.
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA TỔ NGỮ VĂN- ANH VĂN
 
TT Họ và tên Môn đào tạo Chức vụ Chuyên Môn
1 Trương Văn Dưỡng Đại học HT Ngữ Văn
2 Trương Thị Hồng Phương Đại học  TTCM Ngữ Văn
3 Trương Công Hiếu Đại học   Ngữ Văn
4 Nguyễn Thị Bích Đại học   Ngữ Văn
5 Hồ Văn Chuẩn Đại học TPCM Anh
6 Văn Thị Thái Linh Đại học   Anh
7 Đỗ Thị Minh Ngọc Đại học   Anh
8 Phạm Long Cao đẳng   Ngữ Văn
  10-07-2020 15:31

Chúng tôi thuộc tổ Hoá -Sinh – Nhạc- Họa gồm bảy thành viên, trong đó bộ môn hoá 2 thành viên, môn sinh 2 thành viên, môn nhạc 2 thành viên và môn mỹ thuật 1 thành viên.
 
TT        Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành               Nơi ở
  1.  
Vương Văn Ngọc 1979 Hoá Quê Sơn-QN
  1.  
Lê Thị Lệ Thu 1969 Sinh Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Nguyễn Thị Dung 1976 Sinh Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Trương Thị Kim Liên 1978 Hoá Bình Minh-Thăng Bình-QN
  1.  
Lê Thị Thu Thuỷ 1983 Nhạc Bình Đào-Thăng Bình-QN
  1.  
Võ Thị Thanh 1980 Nhạc Hà Lam- Thăng Bình-QN
  1.  
Trần Trọng Nguyên 1980 Mỹ thuật Bình Minh-Thăng Bình-QN

  Chúng tôi đến từ nhiều địa phương khác nhau,với nhiều độ tuổi khác nhau nhưng  cùng một điểm chung đó là tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh, luôn nổ lực phấn đấu để thưc hiên tốt vai trò của mình là giảng dạy, giáo duc thế hệ trẻ thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Trong quá trình giảng dạy từ năm học 1999-2000 đến nay, tổ chúng tôi đã lập được nhiều thành tích đáng kể như: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện môn thực hành thí nghiệm sinh học, học sinh giỏi hoá học lớp 9, giáo viên chủ nhiệm giỏi như cô Trương Thị Kim Liên, cô Nguyễn Thị Dung, chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền như Thầy Vương Văn Ngọc, cô Lê Thị Lệ Thu, cô Nguyễn Thị Dung.Tổng phụ trách năng động, nhiệt tình như cô Lê Thị Thu Thuỷ.
          Những thành viên trẻ tuổi ở tổ chúng tôi không những tích cực trong công tác giảng dạy mà còn tích cực, say mê trong các hoạt động như: Bóng chuyền, văn nghệ và các hoạt động xã hội khác. Hát hay múa dẻo như cô Võ Thị Thanh, cầu công bóng chuyền giỏi như thầy Trần Trọng Nguyên, cầu chuyền hay như cô Nguyễn Thị Dung.
Tổ chúng tôi nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến xuất sắc.
Năm này chúng tôi vạch ra kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá, chuyên đề, công tác chủ nhiệm, công tác gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội….nhằm duy trì những thành tích đã đạt được và còn phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn.
Chúng tôi muốn được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nên chúng tôi rất muốn được giao lưu với các bạn nhất là các bạn đồng nghiệp.

  10-07-2020 15:30

Tổ Sử Địa-Thể Dục-Công Dân hình thành từ năm học 1999-2000 .Trải qua nhiều năm tồn tại và phát triển, tổ đã có nhiều thành tích đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường.
         Hiện nay tổ có 8 thành viên (7 nam, 1 nữ):
          Thầy Huỳnh Kim Đông Phó hiệu trưởng
            Thầy Trần Đình Mân làm tổ trưởng giảng dạy bộ môn Địa lí khối 8,9.
            Thầy Nguyễn Văn Công Tổ phó và phó bí thư chi bộ nhà trường, dạy môn thể dục.
            Thầy Nguyễn Hữu Hùng bộ môn thể dục
            Thầy Võ Thị  Kim Loan bộ môn lịch sử
            Thầy Hồ Hắc Hổ bộ môn  sử địa.
            Thầy Phạm Bảy bộ môn Công Dân
           
          Hầu hết các giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, là những GV nhiệt tình trong giảng dạy và sinh hoạt, tạo nên một khối đoàn kết thống nhất, một tổ chuyên môn vững mạnh trong những năm qua.
          Nhiều năm liền, tổ luôn giữ vững danh hiệu LĐTT và là lá cờ đầu trong công tác thi đua của trường.
          Có nhiều GV đạt danh hiệu CSTĐ Cấp cơ sở như thầy Nguyễn Văn Công, Huỳnh Kim Đông , cô Trịnh Thị Diệu Hiền, Thầy Nguyễn Hữu Hùng, Võ Như Dũng.
         Nhiều đề tài SKKN được đầu tư, xây dựng một cách bài bản khoa học và được xếp loại cao ở huyện. GV được phân công chủ nhiệm rất nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm lớp, có kế hoạch đôn đốc nhắc nhở , kiểm tra , động viên nên có nhiều lớp, chi đội xuất sắc của trường, Về giáo dục thể chất, rèn luyện TDTT tổ Sử Địa cũng có nhiều thành tích xuất sắc như nhiều năm đạt giải bóng chuyền nam ở huyện, đội tuyển điền kinh HS có nhiều em đạt giải ở huyện, tỉnh.
                                        “Dân ta phải biết sử ta
                             Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam”
           Nhóm GV bộ môn Sử có nhiều cải tiến trong phương pháp giảng dạy , với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy HS làm trung tâm , Sử dụng thích hợp nhiều bài dạy trình chiếu, hình ảnh minh họa, bản đồ tư duy, phương pháp trắc nghiệm đã mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy lịch sử góp phần tạo nên một sắc thái mới trong cải cách giáo dục hiện nay.
                                       “Việt Lào hai nước chúng ta
                             Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”
              Nhóm GV bộ môn Địa cũng đã linh động và sáng tạo trong tư duy dạy học, với một kho tàng về bản đồ học minh họa rất phong phú với những bài giảng về biển đảo VN làm cho HS thêm yêu quê hương đất nước.
             Những bài đồng diễn thể dục giữa giờ, những buổi luyện tập TDTT, những ngày Hội khỏe Phù Đổng do tổ đảm nhận đã khuấy động không khí vui khỏe trong nhà trường, góp phần giáo dục nâng cao hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường.
GV bộ môn GDCDân cũng đã tạo cho các em được tính kỉ luật, tự giác, tôn trọng các quyền tự do cá nhân, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước , xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
 

  10-07-2020 15:28

Tổ Văn phòng trường THCS Phan Đình Phùng ( trước năm 2009 là tổ Hành chính – Quản trị ) hình thành và đi vào hoạt động từ năm học 1999 – 2000. Với nhiệm vụ đảm đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho công tác dạy và học, tiếp nhận xử lý thông tin lưu trữ hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường giải quyết chế độ, chính sách của giáo viên, học sinh, bảo quản bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, trong các năm học qua tổ Văn phòng đã góp phần đáng kể để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
 
         Hiện nay tổ có 5 thành viên
        1) Cô Trần Thu Hay – Nhân viên Văn thư - Tổ trưởng
        2) Cô Trần Thị Nhanh – Nhân viên Kế toán
        3) Cô Nguyễn Thị Năm – Nhân viên Thiết bị

        4) Cô Nguyễn Thị Lý – Nhân viên Thư viện
        5) Cô Nguyễn Thị Hoa -  Nhân viên Bảo vệ