QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
                                                               TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

                                                                                **************
 Trường THCS Phan Đình Phùng được thành lập theo Quyết định số 11/1999/QĐ – GD ĐT ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào  tạo tỉnh Quảng Nam. Trường tọa lạc tại thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích 7650m2

 

Năm học

Số lớp

Tổng số
Học sinh

Tổng số
CB – GV - NV

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

1999 -2000

8

315

15

Nguyễn Hữu Tình

Huỳnh Kim Đông

2000 - 2001

12

475

20

Nguyễn Hữu Tình

Huỳnh Kim Đông

2001 – 2002

16

630

25

Nguyễn Hữu Tình

Huỳnh Kim Đông

2002 – 2003

17

664

27

Nguyễn Hữu Tình

Huỳnh Kim Đông

2003 – 2004

17

675

28

Huỳnh Kim Đông

Trần Hữu Bốn

2004 – 2005

18

725

30

Huỳnh Kim Đông

Trương Hữu Xuân

2005 – 2006

18

720

32

Trần Ngọc Cúc

Huỳnh Kim Đông, Trương Hữu Xuân

2006 – 2007

18

741

33

Trần Ngọc Cúc

Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân

2007 – 2008

18

703

39

Trần Ngọc Cúc

Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân

2008 – 2009

17

625

42

Trần Ngọc Cúc

Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân

2009 – 2010

14

552

38

Trần Ngọc Cúc

Huỳnh Kim Đông, Trương Hữu Xuân

2010 – 2011

12

463

37

Trần Ngọc Cúc

Huỳnh Kim Đông

2011 – 2012

12

424

36

Trần Ngọc Cúc

Huỳnh Kim Đông

2012 – 2013

12

439

38

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách

2013 - 2014

13

426

39

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách

2014 - 2015

13

437

31

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách

2015 - 2016

14

438

29

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách

2016 - 2017

14

448

28

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách

2017 - 2018

15

486

28

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Vương Văn Ngọc

2018 - 2019

14

463

26

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Vương Văn Ngọc

2019 - 2020

12

482

25

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Vương Văn Ngọc

2020 - 2021

12

446

29

Trương Văn Dưỡng

Huỳnh Kim Đông, Vương Văn Ngọc