QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
                                                               TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

                                                                                **************
 Trường THCS Phan Đình Phùng được thành lập theo Quyết định số 11/1999/QĐ – GD ĐT ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Giám đốc Sở Giáo dục – Đào  tạo tỉnh Quảng Nam. Trường tọa lạc tại thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích 7650m2

 
Năm học Số lớp Tổng số
Học sinh
Tổng số
CB – GV - NV
Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng
1999 -2000 8 315 15 Nguyễn Hữu Tình Huỳnh Kim Đông
2000 - 2001 12 475 20 Nguyễn Hữu Tình Huỳnh Kim Đông
2001 – 2002 16 630 25 Nguyễn Hữu Tình Huỳnh Kim Đông
2002 – 2003 17 664 27 Nguyễn Hữu Tình Huỳnh Kim Đông
2003 – 2004 17 675 28 Huỳnh Kim Đông Trần Hữu Bốn
2004 – 2005 18 725 30 Huỳnh Kim Đông Trương Hữu Xuân
2005 – 2006 18 720 32 Trần Ngọc Cúc Huỳnh Kim Đông, Trương Hữu Xuân
2006 – 2007 18 741 33 Trần Ngọc Cúc Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân
2007 – 2008 18 703 39 Trần Ngọc Cúc Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân
2008 – 2009 17 625 42 Trần Ngọc Cúc Trần Hữu Bốn, Trương Hữu Xuân
2009 – 2010 14 552 38 Trần Ngọc Cúc Huỳnh Kim Đông, Trương Hữu Xuân
2010 – 2011 12 463 37 Trần Ngọc Cúc Huỳnh Kim Đông
2011 – 2012 12 424 36 Trần Ngọc Cúc Huỳnh Kim Đông
2012 – 2013 12 439 38 Trương Văn Dưỡng Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách
2013 - 2014 13 426 39 Trương Văn Dưỡng Huỳnh Kim Đông, Trần Công Bách