HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

  20-04-2021 22:31

* Sự ra đời và ý nghĩa của ngày sách Việt Nam

* Giới thiệu cuốn sách “Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài” của PGS.TS Trương Minh Dục do NXB Thông Tin và Truyền Thông phát hành.