Hội nghị CBCCVC là hội nghị phát huy quyền dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực của mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Hội nghị được tổ chức ngày 26/9/2016

Văn nghệ chào mừng

Phát biểu của đại diện học sinhDâng hoa chúc mừng hội nghị

Khai mạc hội nghị

Phát biểu tham luận của giáo viên nhà trường


Phát biểu của lãnh đạo địa phương

Phát biểu của đại diện phòng GD và ĐT