THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG

  25-04-2021 14:02

https://drive.google.com/file/d/1IXpARWEz03cmOAnBAxKGF2afKKUv_NlY/view?usp=sharing

  20-04-2021 22:42

https://drive.google.com/drive/folders/1-z70t7JUYk8nzZ6J3SLJA4yg_5yy-asz?usp=sharing

  11-07-2020 16:01

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THCS

  11-07-2020 15:58

Lịch coi kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019:

  11-07-2020 15:35

Tổ chức kiểm tra học kỳ I, chấm bài, vào điểm, báo cáo thống kê cuối học kỳ I theo quy định. - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai dạy học chương trình học kỳ II. - Hoàn thành xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. - Họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ I. - Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 2 và tham gia các cuộc thi do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. - Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành phòng Giáo dục và Đào tạo.

  11-07-2020 12:13

UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

  11-07-2020 11:34

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CUỐI THÁNG 5 (Từ ngày 16/5 đến ngày 28/5)