GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ TOÁN – TIN HỌC – CÔNG NGHỆ

 

Tổ Toán – Tin Học – Công Nghệ (tiền thân là tổ Toán – Lý – Tin – Công Nghệ ) được thành lập vào năm học 2019 - 2020.

Xác định được vị trí, vai trò của bộ môn, của tổ trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, tập thể giáo viên của tổ luôn phấn đấu hết mình về chuyên môn cũng như tích cực tham gia các hoạt động khác. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Trong thành tích về HSG và GVG của nhà trường, Tổ có những đóng góp hết sức tích cực. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng HSG có trình độ chuyên môn sâu, lòng nhiệt huyết với học sinh. Bên cạnh đó các giáo viên trong tổ cũng tích cực trau dồi chuyên môn và tích cực tham gia các hội thi GVDG.
Bên cạnh công tác chuyên môn, các thành viên của tổ Toán – Tin cũng tham gia rất nhiều các hoạt động khác

Trong năm học này, Tổ Toán – Tin học – Công nghệ có 6 giáo viên và 1 nhân viên thư viện (3 toán, 2 tin, 1 công nghệ và 1 nhân viên thư viện). Đội ngũ giáo viên của tổ có chuyên môn, tích cực tìm tòi học hỏi về mọi mặt nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy của mình.


Tổ luôn tự hào có đội ngũ đoàn kết thương yêu tận tình giúp đỡ lẫn nhau trong mọi điều kiện. Các thành viên luôn sát cánh hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn. Thăm hỏi động viên thành viên tổ và người thân trong gia đình tổ viên khi ốm đau, bênh tật, hiếu hỉ.

Danh sách cán bộ giáo viên tổ Toán - Tin học - Công nghệ:

TT

Họ         và

Tên

Nữ

Năm

Năm

Chức vụ

Đảng

T/độ

Chuyên

Quê

Nơi ở

 

 

 

 

sinh

vào ngành

 

viên

C/môn

ngành

quán

hiện nay

1

Trịnh Thị

Thuỷ

Nữ

01.06.1977

1999

TTCM

 

ĐH

Toán

Phú Ninh

Bình Đào

2

Nguyễn Văn

Thái

 

08.08.1978

2001

GV

X

ĐH

Toán

Bình Triều

Bình Triều

3

Phạm Thị Thủy

Tiên

Nữ

11.08.1979

2001

TTCĐ

 

ĐH

Toán

Hiệp Đức

Bình Minh

4

Hồ Thị Lệ

Thôi

Nữ

07.08.1985

2012

TPCM

X

ĐH

Tin

Bình Đào

Bình Minh

5

Trương Thị Hoài

Tịnh

Nữ

07.07.1984

2009

GV

 

ĐH

Tin

Bình Quý

Bình Đào

6

Nguyễn Đông

Đàng

 

18.07.1983

2008

GV

X

ĐH

Công nghệ

Bình Minh

Bình Minh

7

Đỗ  Thị Thúy

Phương

Nữ

10.01.1997

 

NV

 

ĐH

 

Bình Triều

Bình Minh

 

* Từ tháng 11 năm 2020 cô: Đỗ Thị Thúy Phương được bổ sung vào Tổ.