Tổ Văn phòng trường THCS Phan Đình Phùng ( trước năm 2009 là tổ Hành chính – Quản trị ) hình thành và đi vào hoạt động từ năm học 1999 – 2000. Với nhiệm vụ đảm đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho công tác dạy và học, tiếp nhận xử lý thông tin lưu trữ hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường giải quyết chế độ, chính sách của giáo viên, học sinh, bảo quản bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, trong các năm học qua tổ Văn phòng đã góp phần đáng kể để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
 
         Hiện nay tổ có 3 thành viên
        1) Cô Trần Thu Hay – Nhân viên Văn thư - 
        2) Cô Trần Thị Nhanh – Nhân viên Kế toán
        3) Cô Nguyễn Thị Hoa -  Nhân viên Bảo vệ -Tổ trưởng