Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THCS

1. Sở GD&ĐT  ra đề kiểm tra học kỳ I:
          - Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý của khối lớp 9;
          - Các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh lớp 6,
         
 2. Phòng GD  ra đề kiểm tra học kỳ I:
          - Khối 6 : Môn Vật lý
          - Khối 7 và 8: Ngữ văn, Toán, Anh văn, Vật lý
          Giới hạn chương trình: hết tuần 16, học sinh làm bài ngay trên tờ giấy in đề
.

3. Nhà trường ra đề các môn còn lại và sẽ có kế hoạch kiểm tra riêng