Năm học 2016 -2017 là năm học thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 về :" Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Sáng ngày 29/5/2017, trường THCS Phan Đình Phùng tổ chức lễ Bế giảng và tổng kết năm học 2016-2017. Qua đó nhà trường đã đánh giá kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Học sinh tặng quà lưu niệm cho nhà trường

- Nhà trường ổn định nề nếp hoạt động, có kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường, duy trì phổ cập giáo dục THCS.
- Triển khai nghiêm túc kế hoạch dạy học, đổi mới công tác quản lý, từng bước ổn định nề nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.
- Xây dựng cảnh quan sư phạm, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn thể mỹ với nội dung đa dạng, đạt được hiệu quả giáo dục.

Đại diện Học sinh phát biểu cảm nghĩ

Phát thưởng cho học sinh có thành tích trong năm học

Khen thưởng cho 04 tập thể lớp, 04 học sinh xuất sắc nhất khối, 92 học sinh giỏi, 145 học sinh tiên tiến.

Khen thưởng trong lễ tổng kết năm học
Hội đồng thi đua nhà trường cũng đã bình xét 02 tập thể tổ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ;  05 CBVC xuất sắc; 04 GVCN xuất sắc