GIỚI THIỆU TỔ VĂN –SỬ - ĐỊA - GDCD

Năm học 2019-2020, do yêu cầu bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên với phân công giảng dạy phù hợp với  định hướng dạy học theo tổ hợp bộ môn, tổ Văn – Sử - Sử - Địa – GDC được thành lập với tổng số giáo viên là 7, gồm: 4 giáo viên bộ môn Ngữ Văn, 1 giáo viên bộ môn Lịch Sử, 1 giáo viên bộ môn Địa lí và 1 giáo viên bộ môn GDCD. Đến tháng 01năm 2021, thầy hiệu trưởng Trương Văn Dưỡng được chuyển về sinh hoạt chuyên môn cùng tổ nâng tổng số tổ viên của tổ lên 8

Nhìn chung đa số giáo viên có tuổi đời, tuổi nghề cao nên rất dày dạn kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như kiêm nhiệm. Với phương châm: Người thầy không chỉ dạy cho học sinh những câu chữ có sẵn mà còn rèn luyện cho học sinh những kĩ năng sống, những đạo lí làm người và khả năng hòa nhập cộng đồng nên các giáo viên của tổ đã tích cực, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và  giáo dục  kĩ năng sống cho học sinh qua các tiết dạy, các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Ngay từ đầu năm học, tổ đã xây dựng rất khoa học, cụ thể kế hoạch hoạt động của tổ;  kế hoạch giảng dạy của từng bộ môn. Ở từng nội dung công việc, tổ đã phân công cụ thể, rõ ràng nên hầu hết các hoạt động của tổ đều đạt kết quả cao. Chất lượng bộ môn cuối năm học ở các bộ môn đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng kí. Kết quả học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2019- 2020 đạt 1 giải 3 môn Ngữ Văn, 1 giải nhì môn Lịch Sử, 1 giải khuyến khích môn Địa lí. Năm học 2020- 2021đạt 2 giải khuyên khích môn Ngữ Văn, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích môn Lịch Sử và giải khuyến khích môn Địa lí. Bên cạnh đó, việc tham gia các phong trào như: viết và áp dụng SKKN, viết chuyên đề, tổ chức ngoại khóa cũng được giáo viên trong tổ chú trọng và hưởng ứng nhiệt tình.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà các giáo viên của tổ còn hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động của đoàn thể, vận đông, giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ, tương trợ nhau trong cuộc sốngịa – GDCD ; làm tốt công tác chủ nhiệm được phân công

Là 1 trong 4 tổ chuyên môn của nhà trường, tổ Văn – Sử - Địa – GDCD luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ mình trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, các tổ viên của tổ đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, đổi mới để khẳng định mình . Dẫu những kết quả đạt được của tổ trong chặng đường vừa qua còn khá khiêm tốn, song với lòng nhiệt huyết và sự đồng thuận thống nhất của tập thể giáo viên, tổ Văn- Sử - Địa – GDCD  sẽ gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học để góp phần khẳng đỉnh vị thế của trường THCS Phan Đình Phùng trên địa bàn toàn huyện.

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA TỔ  VĂN- SỬ - ĐỊA - GDCD

 

TT

Họ và tên

Nữ

Môn đào tạo

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Đảng viên

Đoàn viên C.Đoàn

Môn dạy

 

 

 

 

ĐH

TC

 

 

 

 

1

Trương Thị Hồng Phương

 

Văn

x

 

 

TTCM

 

x

Ngữ Văn

2

Phạm Long

x

Ngữ Văn

 

 

 

GV

x

x

Ngữ Văn

3

Nguyễn Thị Bích

x

Ngữ Văn

x

x

 

GV

 

x

Ngữ Văn

4

Trương Công Hiếu

 

Ngữ Văn

x

 

 

GV

x

x

Ngữ Văn

5

Võ Thị Kim Loan

x

Lịch sử

x

 

 

GV

x

x

Lịch sử

6

Hồ Hắc Hổ

 

Lịch sử

 

 

 

GV

x

x

Địa lí

7

Phạm Bảy

 

Chính trị

 

x

 

GV

 

x

GDCD

8

Trương Văn Dưỡng

 

Ngữ Văn

 

 

 

HT

x

x

Ngữ Văn