Lưu ý: các mục có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ

Nhà trường thông báo: Tất cả CBCC, VC phải hoàn thành phiếu thông tin CBCC, VC và nộp lại cho nhà trường hạn cuối ngày 23/6/2017( nộp bằng văn bản)
Tải phiếu tại đây:/uploads/news/2017_06/phieudienthongtin_cbccvc_huyenthangbinh-4.doc

Lưu ý: các mục có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ
Phiếu phải có chữ ký và ghi rõ họ tên