UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 với 1.174 chỉ tiêu bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Ngày 12/8, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 với 1.174 chỉ tiêu bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

      Cụ thể, giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06): 674 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09): 430 chỉ tiêu; giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12): 70 chỉ tiêu.

      Điều kiện đăng ký thi tuyển yêu cầu có bằng trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

     Ngoài ra có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

     Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1. Người dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên; TOEFL 400/97 trở lên; IELTS 3.0 trở lên; TOEIC 150 trở lên; Ucles KET thay cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1.

     Thí sinh đăng ký thi tuyển nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển về Phòng GD&ĐT của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Lệ phí thi tuyển là 300.000 đồng/1 thí sinh. Thời gian dự kiến thi tuyển dụng viên chức vào tháng 10/2017..

 

Xem kế hoạch thi tuyển viên chức tỉnh Quảng Nam tại đây