👉Buổi sáng: lúc 7h30' ngày 01.9.2021, học sinh khối lớp 8 và khối lớp 9.
👉 Buổi chiều: lúc 14h00' ngày 01.9.2021, học sinh khối lớp 6 và khối lớp 7.
💗💗 Đề nghị học sinh tựu trường đúng thời gian trên để đảm bảo cho việc sắp xếp các hoạt động cho năm học mới 2021 - 2022!!!!
🌺 Lưu ý: Khi đến trường các em phải thực hiện đảm bảo "5K" nhé!!!