Giúp đội viên thiếu niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; những hy sinh, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc đấu tranh Hà Lam – Chợ Được trong phong trào đấu tranh giải phóng quê hương của nhân dân Thăng Bình.


 
Mở đầu là bài hát " chúng em hành quân theo bước chân người anh hùng"

Bài hát "Lý thượng"

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ

Hoạt cảnh Dân công


 Hò kéo pháo


Hoạt cảnh chiến đấuHoạt cảnh chiến thắng

Chiến thắng Hà Lam - Chợ Được

KẾT QUẢ HỘI THI CỦA ĐƠN VỊ
1. Tài năng:    giải ba
2. Kiến thức:   giải ba
3. Toàn đoàn: giải ba