Tham quan cù lao chàm nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/03

Hưởng ứng ngày quốc tế phụ nữ 08/03, nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại 1 ngày tại Cù lao chàm - Hội An - Quang Nam
Nhằm tạo thêm tinh thần gắn kết  thân ái giữa các đoàn viên công đoàn!