Nhân dịp mừng Đảng - đón xuân trường THCS Phan Đình Phùng tổ chức chương trình văn nghệ

Nhân dịp mừng Đảng - đón xuân trường THCS Phan Đình Phùng tổ chức chương trình văn nghệ