Tổ Toán - Lí - Tin là một trong 5 tổ chuyên môn của trường THCS Phan Đình Phùng. Tổ có 10 thành viên, trong đó có 1 phó hiệu trưởng, 4 giáo viên toán, 2 giáo viên vật lí, 2 giáo viên dạy tin học và 1 giáo viên công nghệ.
          Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác  giảng dạy môn toán, lí, tin học và môn Công nghệ. Qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, chất lượng đội ngũ giáo viên tổ Toán-Lí-Tin không ngừng được củng cố và nâng cao. Trong những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường tổ Toán - Lí - Tin đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều năm liền tổ danh hiệu tổ lao động tiên tiến, đặc biệt trong  năm học 2012- 2013  đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tổ  Toán- Lí - Tin là một tập thể đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện  kỷ cương nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thưòng  xuyên nghiên  cứu và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thành tích nổi bật của tổ là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Hằng năm 100% số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có từ 2-4 giáo viên đạt danh hiệu  “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.
          Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc được quan tâm đặc biệt. Nhiều giáo viên trong tổ đã tích cực nghiên cứu, sọan giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong những năm qua, tổ đã bồi dưỡng học sinh đạt giải  tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Ngoài công việc đứng lớp, các thành viên của tổ còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể giáo viên tổ Toán – Lí - Tin đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ Toán – Lí - Tin còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể tổ chức.
 Trong thời gian tới,  phát huy những thành tích đã đạt được tổ Toán – Lí - Tin quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ  mới.

 

Danh sách tổ Toán- Lí- Tin năm học 2018-2019
 
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Môn dạy
2 Đoàn Vĩnh Phúc TTCM ĐHSP
4 Trịnh Thị Thủy TPCM, TTCĐ ĐHSP Toán
5 Nguyễn Văn Thái   ĐHSP Toán
6 Nguyễn Thị Thơ   CĐSP Toán
7 Phan Thị Thao   ĐHSP
8 Hồ Thị Lệ Thôi   ĐHSP Tin
9 Trương Thị Hoài Tịnh   ĐHSP Tin
10 Nguyễn Đông Đàng   ĐHSP Công nghệ