Năm học 2000-2001, nhóm Ngữ Văn được tách ra từ tổ xã hội và trở thành một tổ độc lập với 5 thành viên và được phân công giảng dạy ở bộ môn Ngữ Văn. Đến năm học 2004-2005, nhóm Anh Văn được sáp nhập và tạo thành tổ ghép Ngữ Văn- Anh Văn, nâng tổng số giáo viên của tổ lên 8. Qua nhiều năm học với những biến động về nhân sự, đến nay tổ Ngữ Văn- Anh Văn vẫn duy trì số lượng 8 với 1 hiệu trưởng và 7 giáo viên trực tiếp giảng dạy gồm 4 giáo viên bộ môn Ngữ Văn và 3 giáo viên bộ môn Anh Văn. Với một đội ngũ giáo viên  trẻ, năng động, nhiệt tình và đặc biệt  là trên chuẩn đến 87,5%, tập thể tổ Ngữ Văn- Anh Văn đã có nhiều phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và đạt  nhiều thành tích rất đáng khích lệ: Là tổ đi đầu trong trường về công tác mũi nhọn, nhiều năm liền tổ đã duy trì được chất lượng HSG lớp 9 cấp huyện, năm học 2012-2013, tổ đã đạt được ba giải cấp huyện ở bộ môn Ngữ Văn và 1 giải ở bộ môn Anh Văn. Danh hiệu tổ lao động tiên tiến và tiến tiến xuất sắc được tổ duy trì hằng năm. Bên cạnh đó việc tham gia các phong trào: hội thi GVG, làm ĐDDH, viết và áp dụng SKKN, viết chuyên đề, tổ chức ngoại khóa cũng được các giáo viên của tổ chú trọng và hưởng ứng nhiệt tình. Tổ đã đề ra kế hoạch và thực hiện đảm bảo về các danh hiệu thi đua hằng năm: 100% giáo viên đạt danh hiệu LĐTT và 2-3 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐCS.
      Với lòng yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc, các giáo viên của tổ đã tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy và tìm tòi nghiên cứu để tự nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ đổi mới và đồng thời cũng để thể hiện rõ phương châm của tổ: thông qua những tiết học, cái mà học sinh tiếp thu được không chỉ là những kiến thức khoa học mà còn là bài học làm người, những nét văn hóa ửng xử, những kĩ năng sống để giúp học sinh hòa nhập tốt hơn với cuộc sống cộng đồng.
      Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà các giáo viên của tổ còn thực hiện đảm bảo các HĐNGLL: Các giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm đã làm tốt nhiện vụ của mình. Năm học 2012- 2013 tổ đã có 2 giáo viên đạt danh hiệu GVCN xuất sắc. Ngoài ra, các giáo viên của tổ còn thực hiện đảm bảo các cuộc vận động như: Cuộc vận động 2 không, phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chỉ thị 3 của Bộ chính trị “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
       Trong suốt chặng đường 13 năm, kể từ ngày được thành lập tổ Ngữ Văn- Anh Văn đã không ngừng đổi mới đi lên để tự khẳng định mình. Dẫu những kết quả đạt được của tổ trong chặng đường vừa qua còn khá khiêm tốn, song với lòng quyết tâm và sự đồng thuận thống nhất của tập thể giáo viên, tổ Ngữ Văn- Anh Văn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học để góp phần khẳng đỉnh vị thế của trường THCS Phan Đình Phùng trên địa bàn toàn huyện.
 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA TỔ NGỮ VĂN- ANH VĂN
 
TT Họ và tên Môn đào tạo Chức vụ Chuyên Môn
1 Trương Văn Dưỡng Đại học HT Ngữ Văn
2 Trương Thị Hồng Phương Đại học  TTCM Ngữ Văn
3 Trương Công Hiếu Đại học   Ngữ Văn
4 Nguyễn Thị Bích Đại học   Ngữ Văn
5 Hồ Văn Chuẩn Đại học TPCM Anh
6 Văn Thị Thái Linh Đại học   Anh
7 Đỗ Thị Minh Ngọc Đại học   Anh
8 Phạm Long Cao đẳng   Ngữ Văn